Privacyverklaring

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom doen wij er alles aan om deze te beschermen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Wie zijn wij?
U geeft uw persoonsgegevens aan Galerie ArtBoutique, een handelsnaam van Zuidhoek Art BV. Wij wisselen uw persoonsgegevens niet uit en stellen deze niet beschikbaar aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken, indien beschikbaar, alleen onderstaande persoonsgegevens van u omdat u een product heeft gekocht of uzelf heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief ArtBoutique-Info. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • • Voorletters of voornaam en achternaam
  • • Geslacht
  • • Adresgegevens
  • • Telefoonnummer
  • • E-mailadres
     

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Om u onze periodieke nieuwsbrief te kunnen verzenden en u uit te nodigen voor het bezoeken van door onze galerie te organiseren exposities.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld.

Uitwisselen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Wij zullen uw gegevens niet uitwisselen met derden. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het beveiligde systeem van MailChimp.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

Galerie ArtBoutique / Zuidhoek Art BV
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Hogeweg 55
2201 AN Noordwijk

U kunt ook een e-mail sturen naar info@artboutique.nl

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@artboutique.nl.

Websitebezoek/cookies
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen onze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan om deze geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

 

ArtBoutique gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren